Privacy CultON

CultON is een kleine organisatie vanuit afdeling onderwijs (cultuureducatie) van de gemeente Utrecht. Wij zetten ons in voor kennisdeling, deskundigheidsbevordering en het delen van informatie over cultuureducatie in Utrecht. Dit doen we door het organiseren van verschillende bijeenkomsten en het verspreiden van communicatiemiddelen die het aanbod in Utrecht laten zien.

Onze primaire doelgroep zijn de Utrechtse scholen (zowel primair, als voortgezet, als speciaal onderwijs) en de culturele instellingen uit Utrecht. Hiervoor werken we met privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties.

Wij vinden de bescherming van uw privacy belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Het privacy reglement van de gemeente Utrecht is van toepassing: www.utrecht.nl/privacy.

Uitgangspunten

Wij hanteren de volgende uitgangspunten als het gaat om uw privacy:

 • Zonder uw toestemming zullen er geen gegevens verwerkt worden.
 • U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken.
 • Gegevens worden alleen vastgelegd en uitgewisseld voor zover noodzakelijk voor passende dienstverlening.

Soorten persoonsgegevens

 • Naam (verplicht)
 • Email (verplicht)
 • Naam organisatie/school (verplicht)

Bewaartermijn

 • Contactgegevens van organisaties worden tot maximaal een jaar na uitschrijving bij CultON in een niet-openbare database bewaard.
 • Reacties op culturele instellingen worden een keer per jaar verwijderd.

Beveiliging

De gemeente Utrecht neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of telefoon plaatst. Wij maken gebruikt van cookies voor Google Analytics: wij gebruiken deze statistiekendienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van de bezoeker aan de website wordt nadrukkelijk niet opgeslagen.

U kunt cookies bekijken en verwijderen via uw browser. Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Utrecht.

Rechten

 • Klacht indienen: mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen. Meer informatie hierover vindt u hier.
 • Recht op inzage: mocht u willen weten welke persoonsgegevens bekend zijn bij de gemeente dan heeft u recht op inzage. Meer informatie hierover vindt u hier.
 • Recht op correctie, verwijdering, vergetelheid en bezwaar: mocht u vinden dat er onjuistheden staan in de gegevens of u wilt dat bepaalde persoonsgegevens afgeschermd of verwijderd worden. Dan hebt u recht op wijziging of verwijdering. Meer informatie hier over vindt u hier.

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben over de manier waarop wij omgaan met uw privacy dan kunt u terecht op www.utrecht.nl/privacy.

Deze privacyverklaring is aan wijzigingen voorbehouden.