Meest gestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via e-mail: culton@utrecht.nl.

Het schoolbestuur vraagt aan en zij ontvangen de subsidie op de rekening. Zorg er dus voor dat je goed afstemt met jouw bestuur wanneer de betreffende middelen naar de school toekomen en over welk bedrag het gaat, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Nee, dat kan niet. De gemeente Utrecht wil graag dat iedere school vanuit zijn eigen identiteit kiest voor cultuureducatie. Geen enkele school is hetzelfde. Waarom je kiest voor bepaalde culturele activiteiten en wat de visie van de school daarbij is, verschilt dus. Elke school schrijft daarom zijn eigen aanvraag en plan. Natuurlijk kunnen elementen daarvan overeenkomen met de aanvragen van andere scholen, omdat scholen wel dezelfde dingen mogen organiseren en ook mogen samenwerken met andere scholen.

Iedereen kan vanuit de school aan een beleidsplan werken. Het is fijn om dit met meerdere mensen te doen, omdat de uitvoering van het plan dan breed gedragen wordt. Je kunt er ook mensen van buitenaf bij vragen, maar een externe partij kan het plan niet voor de school schrijven.

Ja, dat mag zeker. Wel is het belangrijk dat je aan ons inzichtelijk maakt welke subsidiemiddelen je waarvoor wilt inzetten en dat er geen dubbelingen in zitten. Zo kan het bijvoorbeeld dat een deel van de middelen die je ontvangt vanuit de Muziekimpuls (Fonds Cultuurparticipatie), Talentontwikkeling (voor Brede Scholen, Gemeente Utrecht) of Cultuur met Kwaliteit (Fonds Cultuurparticipatie) aanvullend zijn op de subsidie vanuit Cultuur voor Ieder Kind. Laat dan wel goed in de begroting zien wat waarvoor gebruikt wordt, bijvoorbeeld dat de subsidie van CvIK naar verschillende lessen gaat en de subsidie Muziekimpuls gebruikt wordt voor een optreden.

Voor bijna iedere subsidie moet je achteraf inhoudelijke verantwoording geven. Dat hoeft niet bij Cultuur voor Ieder Kind. In plaats daarvan vul je bij de nieuwe aanvraag het analyseformulier in. Dit kan je helpen om terug te blikken op het vorige jaar en aan de hand daarvan je plannen voor volgend jaar bij te stellen. Tip: vul dus eerst het analyseformulier in voordat je gaat werken aan je aanvraag!

De begroting moet sluitend zijn en er moet gerekend worden met de juiste bedragen per leerling. Controleer dit dus goed! Daarnaast moeten in de begroting alle middelen worden opgenomen die je inzet voor cultuureducatie, ook vanuit andere subsidiestromen en bijvoorbeeld de ouderbijdrage. Wanneer je nog geen specifieke bedragen van activiteiten weet, geef dan een zo goed mogelijke schatting.

De activiteitensubsidie moet worden besteed aan activiteiten voor leerlingen. Het kan niet worden besteed aan workshops of studiedagen voor docenten of aan het schrijven van een beleidsplan.

Dit budget mag worden ingezet voor de kennis/deskundigheid of activiteiten die je als school nodig hebt om cultuureducatie te verankeren in je school. De subsidie mag alleen worden ingezet voor hardware als cultuureducatie het hoofddoel is.

Geef dit aan bij de subsidieaanvraag dan kunnen we kijken welke ruimte er is en hoe we daar in jullie specifieke geval mee om gaan.

Nee, de uren van de ICC-ers kunnen niet worden betaald vanuit de subsidie.

Nee, er kan geen apart expertisebudget aangevraagd worden. Wel kan er maximaal 15% van het totaalbudget uitgegeven worden aan expertise en/of innovatie.

Nee. Wel kijken we of de aanvraag logisch is opgebouwd en passend is voor de school die het aanvraagt. De beleidsregel is hierin voor de gemeente leidend. De school moet een visie hebben die verankerd is in de school. Wij beoordelen in hoeverre de school op basis daarvan inhoudelijke keuzes heeft gemaakt.

Een van de eisen in de subsidieregeling is dat de school een of meerdere doorgaande leerlijnen heeft of werkt aan de totstandkoming van doorgaande leerlijnen en doorgaand onderwijs.

Beide mag, de gemeente oordeelt niet inhoudelijk op de visie, maar wil dat de school zelf een visie heeft die verankerd is in de school. Op basis daarvan komt de school tot keuzes op gebied van cultuureducatie.

Nee, dit mag niet. U mag maximaal 15% van uw totaal bedrag gebruiken voor innovatie en/of expertise. Hoeveel dit is wordt automatisch voor u uitgerekend op het begrotingsformulier.