Inspiratie

Hier vind je video’s van scholen die ieder op hun eigen manier invulling geven aan cultuureducatie binnen hun school met ieder de focus op een thema. Docenten, ICC’ers en directeuren vertellen over hun ervaringen van bijvoorbeeld de combinatie tussen cultuureducatie en 21ste eeuwse vaardigheden of over de samenwerking met meerdere scholen op het onderwerp cultuureducatie. Deze video’s zijn er om het Utrechtse onderwijsveld te inspireren. Veel kijkplezier!

De school aan het woord: 21ste eeuwse vaardigheden en cultuureducatie

Utrechtse school OBS Waterrijk verbindt kunst en cultuur met de 21 eeuwse vaardigheden.


De school aan het woord: Kunst & Cultuurplan Zuilen

De Prinses Margrietschool vertelt over de samenwerking tussen scholen in Zuilen op het gebied van cultuureducatie.


De school aan het woord: Netwerken

Verschillende Utrechtse scholen beschrijven hoe zij hun netwerk inzetten (en uitbreiden) voor de invulling van cultuureducatie.


De school aan het woord: Bemiddelingsbureaus

Verschillende Utrechtse scholen beschrijven hoe zij een bemiddelbureau inzetten/in hebben gezet voor de invulling van cultuureducatie.


De school aan het woord: ICC

Verschillende Utrechtse scholen beschrijven zij vorm geven aan de rol van Intern Cultuur Coördinator.


De school aan het woord: Omgaan met culturen

Verschillende Utrechtse scholen beschrijven hoe zij omgaan met verschillende culturen binnen cultuureducatie.